Legalizacyjna wymiana gazomierzy

 Administracja Osiedla Raszyn informuje, że w okresie od 8. sierpnia br. do 30. grudnia br. na terenie osiedla prowadzona będzie legalizacyjna wymiana gazomierzy,

obejmująca wybrane mieszkania w budynkach. Prace prowadzone będą przez firmę ,,WANAD", na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa.

O konkretnych terminach prac zostaną Państwo powiadomieni komunikatami ( na drzwiach wejściowych i tablicach informacyjnych ) sporządzonymi przez PSG. 

 

Wymiana gazomierzy obejmie następujące mieszkania:

 

- ul. Taczanowskiego 19 mieszkania: 8, 16, 22, 26

- ul. Junacka 2 mieszkanie: 8

- ul. Wysockiego 6 mieszkanie: 4

 

- ul. Arciszewskiego 23 mieszkania: 9, 17, 25, 31, 55, 78, 104

- ul. Arciszewskiego 25 mieszkania: 23, 24, 51, 52, 64, 78, 85, 101, 116

- ul. Arciszewskiego 35 B mieszkanie: 2

- ul. Arciszewskiego 35 E mieszkanie: 3

- ul. Arciszewskiego 35 F mieszkanie: 1

- ul. Arciszewskiego 35 K mieszkania: 1, 4, 10

- ul. Arciszewskiego 35 N mieszkanie: 9

- ul. Kuźnicza 8 mieszkanie: 18

- ul. Kuźnicza 16 mieszkanie: 20

- ul. Kuźnicza 27 mieszkanie: 1

 

 

- ul. Palacza 76 mieszkanie: 2

- ul. Palacza 78 mieszkanie: 5

- ul. Palacza 80 mieszkanie: 6

- ul. Palacza 82 mieszkanie: 3

 

- ul. Brzeźnicka 6 mieszkanie: 7

- ul. Rynarzewska 9 mieszkanie: 7

- ul. Rynarzewska 13 mieszkanie: 11

- ul. Rynarzewska 17 mieszkanie: 11

- ul. Rynarzewska 19 mieszkanie: 2

- ul. Ściegiennego 56 mieszkanie: 47

- ul. Ściegiennego 61 mieszkanie: 5

- ul  Ściegiennego 63 mieszkanie: 3

 

- ul. Pogodna 60 mieszkania: 26, 38, 43, 51

- ul. Pogodna 64 mieszkania: 1, 3, 12, 14, 20, 25, 43, 46

- ul. Pogodna 68 mieszkania: 5, 10

- ul. Pogodna 80 mieszkania: 2, 3, 7, 11

- ul. Pogodna 82 mieszkania: 4, 9

- ul. Pogodna 57/59 mieszkania: 11, 14, 22, 44, 48, 52

- ul. Pogodna 86 A mieszkania: 11, 15, 17

- ul. Pogodna 86 B mieszkania: 17, 22

 

- ul. Promienista 93 mieszkanie: 30

- ul. Promienista 99 mieszkanie: 19

 

 

- ul. Raszyńska 6/8 mieszkania: 16, 17, 24

- ul. Raszyńska 13 mieszkanie: 10

- ul. Raszyńska 14 mieszkanie: 3

- ul. Raszyńska 33 mieszkania: 1, 9

- ul. Raszyńska 29 B mieszkanie: 23

- ul. Raszyńska 38 A mieszkania: 10, 11

- ul. Raszyńska 38 B mieszkanie: 9

- ul Raszyńska 38 B mieszkanie: 9

- ul. Raszyńska 40 D mieszkania: 8, 12

- ul. Raszyńska 42 B mieszkanie: 14

- ul. Raszyńska 42 C mieszkanie: 14

 

- ul. Listopadowa 1 mieszkania: 6, 8, 19

- ul. Wolska 1/3 mieszkania: 30, 34, 42, 45

- ul. Olszynka 1 mieszkania: 19, 21, 30, 38

- ul. Olszynka 6 mieszkania: 14, 38, 42,47

- ul. Olszynka 8 mieszkania: 9, 15, 19, 35, 38