Dyżur Rady Osiedla

D Y Ż U R

 

Członków Rady Osiedla im. M. Kopernika pełniony jest

w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

w godz. 15:00 - 16:00

pod numerem telefonu 61 64 74 260

 

WRZESIEŃ 2021 ROK

 

 06 wrzesień 2021r. - p. Urszula Smorawińska