Dyżur Rady Osiedla

D Y Ż U R Y


Członków Rady Osiedla im. M. Kopernika pełnione

są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

w godz. 15:00 - 16:00

pod numerem telefonu 61 64 74 260

 

Grudzień 2021 rok

 

6 grudzień  2021r. - p. Marian Tokarz