Dyżury członków Rady Osiedla

 

              D Y Ż U R Y


Członków Rady Osiedla im. M. Kopernika pełnione
są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

w godz. 15.oo – 16.oo

w klubie osiedlowym „Kopernik” przy ul. Galileusza 8


    05 grudzień 2022r. – p. Olech Wilczyński