Dyżur Rady Osiedla

          D Y Ż U R

 

Członka Rady Osiedla im. M. Kopernika w poniedziałek 06 lutego 2023r. będzie pełnił p. Marian Tokarz w godz. 15.oo – 16.oo
w klubie osiedlowym „Kopernik” przy ul. Galileusza 8