Konta bankowe

Czynsze - lokale mieszkalne:

Od dnia 1 lipca 2004 roku każdemu z lokali przyznany został indywidualny numer konta w standardzie IBAN. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na podany numer.

 

Czynsze - lokale użytkowe:

BGK O/Poznań
10 1130 1088 8200 0000 0000 1867