Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Telefony:

 

telefon alarmowy

 

Policja

 

Państwowa Straż Pożarna

 

Pogotowie Ratunkowe

 

Straż Miejska

 

Pogotowie Energetyczne

 

Pogotowie Gazowe

 

Pogotowie Ciepłownicze

 

Pogotowie techniczne Aquanet

 

Pogotowie Weterynaryjne

 

Żandarmeria Wojskowa

 

Remondis Sanitech

 

Polski Czerwony Krzyż

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

112

 

997

 

998

 

999, 8 660 066

 

986, 8 785 218

 

991, 8 520 252

 

992

 

993, 8 613 542

 

994, 8 517 527

 

9283, 8 685 438

 

261 574 391

 

8 310 733

 

8 353 179

 

8 206 701

 

8 609 900

 

9287