Ostateczny termin wymiany wodomierzy 06.12.2022 r. - 08.12.2022 r.

 

 Administracja Osiedla Raszyn informuje o ostatecznym terminie obowiązkowej, legalizacyjnej wymianie wodomierzy zimnej wody, w następujących budynkach i terminach:

 

- ul. Kuźnicza 6 mieszkania: 3,4,5,7,13,14,21 - 06.12.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 8 mieszkania: 4,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21 - 06.12.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 10 mieszkania: 11,12,13,14,17,18,19,20,21 - 07.12.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 12 mieszkania: 3,4,15,21,22 - 07.12.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 14 mieszkania: 4,13,15,18 - 08.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 16 mieszkania: 3,4,7,8,10,16,20 - 08.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Kuźnicza 18 mieszkania: 1,3,7,11,14,17,18,19,20 - 08.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00.

 

 

Konieczne jest zachowanie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.


Ekipy montujące nie pobierają żadnych opłat

Numer telefonu do montera z firmy Metrona tel. 797 702 434.

 

Dyżury Rady Osiedla Raszyn w okresie od stycznia do marca 2023 r.

Rada Osiedla Raszyn zawiadamia, że dyżury stacjonarne i telefoniczne odbywają się

w wybrane poniedziałki miesiąca (według poniższego wykazu) w godzinach 17:00-18:00

stacjonarnie w biurze Rady

i pod numerem telefonu 792 111 680 (czynny tylko podczas dyżuru).


Dyżury stacjonarne i telefoniczne odbędą się w dniach:

 

- 09.01.2023 r.

- 06.02.2023 r.

- 06.03.2023 r.

Wymiana wodomierzy 29.11.2022 r. - 05.12.2022 r.

 Administracja Osiedla Raszyn informuje o ostatecznym terminie obowiązkowej, legalizacyjnej wymianie wodomierzy zimnej wody, w następujących budynkach i terminach:

 

- ul. Arciszewskiego 35 A mieszkania: 3,5,6,8,9 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 B mieszkania: 1,2 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 C mieszkania: 4,7 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 D mieszkania: 1,6,7,8,10 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 E mieszkania: 2,10 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 F mieszkania: 4 - 29.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 35 G mieszkania: 1,6,10 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 I mieszkania: 1,3,4,8 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 J mieszkania: 2,7 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 K mieszkania: 4,5,9 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 L mieszkania: 5,7,8 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 M mieszkania: 1,2,6,9 - 30.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 35 O mieszkania: 1,2,3,5,10 - 01.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 35 P mieszkania: 1,3,6,7,8,9 - 01.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 29 mieszkania: 2,5,10,12 - 01.12.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 29 mieszkania: 14,16,19,23,28,32,35,37,39,40,41,44,47,48,51,53,55,58,63,66,67,69 - 02.12.2022 r. (piątek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 29 mieszkania: 70,71,73,74,75,76,78,79,80,86,87,88,89,98,103,109,113,117,119 - 05.12.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00.

 

 

Konieczne jest zachowanie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.


Ekipy montujące nie pobierają żadnych opłat

Numer telefonu do montera z firmy Metrona tel. 797 702 434.

 

 

Ostateczny termin wymiany wodomierzy 21.11.2022 r. - 28.11.2022 r.

 

Administracja Osiedla Raszyn informuje o ostatecznym terminie obowiązkowej, legalizacyjnej wymianie wodomierzy zimnej wody, w następujących budynkach i terminach:

 

- ul. Ściegiennego 55 mieszkania: 5, 8 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 57 mieszkania: 5,6,7,8 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 59 mieszkania: 2,4,5,8 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 61 mieszkanie: 5 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 63 mieszkania: 1,3,8 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 65 mieszkanie: 1 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Ściegiennego 67 mieszkania: 4,6,7,9,10 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Pogodna 57/59 mieszkania: 1,4,5,6,12,16,17,24,26,28,31,33,46,51 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Świetlana 22 mieszkanie: 4 - 21.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Pogodna 60 mieszkania: 5,6,7,8,10,11,14,22,24,31,33,36,43,44,46,53,54 - 22.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Pogodna 64 mieszkania: 4,8,14,15,16,18,21,24,25,33,37,44,47,49,51,53,54 - 22.11.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Rynarzewska 11 mieszkania: 5,6,8 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Rynarzewska 13 mieszkania: 3,4,5,6,7,10,12 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Rynarzewska 15 mieszkania: 1,4,5,9 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Rynarzewska 17 mieszkania: 6,8,10,12 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Rynarzewska 19 mieszkania: 5,7,9 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

- ul. Arciszewskiego 23 mieszkania: 1,7,8,12,15,22,29,32,33,36,41 - 23.11.2022 r. (środa) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 23 mieszkania: 47,51,55,56,57,60,62,63,71,77,78,82,87,89,99,102,110,116 - 24.11.2022 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 25 mieszkania: 2,3,4,5,7,10,12,17,24,28,31,38,42,43,47,51,52,55,60 - 25.11.2022 r. (piątek) w godzinach 9.00-16.00,

 

- ul. Arciszewskiego 25 mieszkania: 67,71,72,89,90,91,92,93,95,97,98,100,102,109,112,115,116,120 - 28.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00.

 

 

Konieczne jest zachowanie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.


Ekipy montujące nie pobierają żadnych opłat

Numer telefonu do montera z firmy Metrona tel. 797 702 434.

Komunikat dot. organizacji obsługi mieszkańców w biurze Zarządu Spółdzielni

komunikat organizacja obsugi mieszkacw

Komunikat Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu

306131792 450254043818229_4132318654477552905_n

Komunikat dotyczący najmu powierzchni dachowej

komunikat dot. najmu powierzchni dachowej

Komunikat dot. utrzymania czystości oraz sprzątania klatek schodowych

komunikat-utrzymanie czystosci

Legalizacyjna wymiana gazomierzy

 Administracja Osiedla Raszyn informuje, że w okresie od 8. sierpnia br. do 30. grudnia br. na terenie osiedla prowadzona będzie legalizacyjna wymiana gazomierzy,

obejmująca wybrane mieszkania w budynkach. Prace prowadzone będą przez firmę ,,WANAD", na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa.

O konkretnych terminach prac zostaną Państwo powiadomieni komunikatami ( na drzwiach wejściowych i tablicach informacyjnych ) sporządzonymi przez PSG. 

 

Wymiana gazomierzy obejmie następujące mieszkania:

 

- ul. Taczanowskiego 19 mieszkania: 8, 16, 22, 26

- ul. Junacka 2 mieszkanie: 8

- ul. Wysockiego 6 mieszkanie: 4

 

- ul. Arciszewskiego 23 mieszkania: 9, 17, 25, 31, 55, 78, 104

- ul. Arciszewskiego 25 mieszkania: 23, 24, 51, 52, 64, 78, 85, 101, 116

- ul. Arciszewskiego 35 B mieszkanie: 2

- ul. Arciszewskiego 35 E mieszkanie: 3

- ul. Arciszewskiego 35 F mieszkanie: 1

- ul. Arciszewskiego 35 K mieszkania: 1, 4, 10

- ul. Arciszewskiego 35 N mieszkanie: 9

- ul. Kuźnicza 8 mieszkanie: 18

- ul. Kuźnicza 16 mieszkanie: 20

- ul. Kuźnicza 27 mieszkanie: 1

 

 

- ul. Palacza 76 mieszkanie: 2

- ul. Palacza 78 mieszkanie: 5

- ul. Palacza 80 mieszkanie: 6

- ul. Palacza 82 mieszkanie: 3

 

- ul. Brzeźnicka 6 mieszkanie: 7

- ul. Rynarzewska 9 mieszkanie: 7

- ul. Rynarzewska 13 mieszkanie: 11

- ul. Rynarzewska 17 mieszkanie: 11

- ul. Rynarzewska 19 mieszkanie: 2

- ul. Ściegiennego 56 mieszkanie: 47

- ul. Ściegiennego 61 mieszkanie: 5

- ul  Ściegiennego 63 mieszkanie: 3

 

- ul. Pogodna 60 mieszkania: 26, 38, 43, 51

- ul. Pogodna 64 mieszkania: 1, 3, 12, 14, 20, 25, 43, 46

- ul. Pogodna 68 mieszkania: 5, 10

- ul. Pogodna 80 mieszkania: 2, 3, 7, 11

- ul. Pogodna 82 mieszkania: 4, 9

- ul. Pogodna 57/59 mieszkania: 11, 14, 22, 44, 48, 52

- ul. Pogodna 86 A mieszkania: 11, 15, 17

- ul. Pogodna 86 B mieszkania: 17, 22

 

- ul. Promienista 93 mieszkanie: 30

- ul. Promienista 99 mieszkanie: 19

 

 

- ul. Raszyńska 6/8 mieszkania: 16, 17, 24

- ul. Raszyńska 13 mieszkanie: 10

- ul. Raszyńska 14 mieszkanie: 3

- ul. Raszyńska 33 mieszkania: 1, 9

- ul. Raszyńska 29 B mieszkanie: 23

- ul. Raszyńska 38 A mieszkania: 10, 11

- ul. Raszyńska 38 B mieszkanie: 9

- ul Raszyńska 38 B mieszkanie: 9

- ul. Raszyńska 40 D mieszkania: 8, 12

- ul. Raszyńska 42 B mieszkanie: 14

- ul. Raszyńska 42 C mieszkanie: 14

 

- ul. Listopadowa 1 mieszkania: 6, 8, 19

- ul. Wolska 1/3 mieszkania: 30, 34, 42, 45

- ul. Olszynka 1 mieszkania: 19, 21, 30, 38

- ul. Olszynka 6 mieszkania: 14, 38, 42,47

- ul. Olszynka 8 mieszkania: 9, 15, 19, 35, 38

 

Komunikat dotyczący zwierząt domowych

komunikat psy

Dyżury Rady Osiedla Raszyn w okresie od września do grudnia 2022 r.

Rada Osiedla Raszyn zawiadamia, że dyżury stacjonarne i telefoniczne odbywają się

w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w godzinach 17:00-18:00

stacjonarnie w biurze Rady

i pod numerem telefonu 792 111 680 (czynny tylko podczas dyżuru).


Dyżury stacjonarne i telefoniczne odbędą się w dniach:

 

- 05.09.2022 r.

- 03.10.2022 r.

- 07.11.2022 r.

- 05.12.2022 r.

Komunikat dot. książeczek opłat

Administracja Osiedla Raszyn zwraca się z prośbą do osób, które nie korzystają z książeczek opłat za używanie lokalu,

( a nie informowały o tym wcześniej) o zgłoszenie tego faktu na piśmie:

 

- osobiście w Administracji Osiedla Raszyn,

- do skrzynki odbiorczej przy wejściu do budynku Administracji Osiedla Raszyn,

- korespondencyjnie na adres: ul. Ściegiennego 58, 60-128 Poznań

- mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Rezygnację można składać bez ograniczenia czasowego i będzie ona uwzględniania przy każdorazowym drukowaniu książeczek.

 

                                                                             Dziękujemy

                                                                             Administracja Osiedla Raszyn