Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

coop

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Przekaż 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

 

 

kas-procent

Segregując dbasz o środowisko

 

Miasto Poznań przygotowało informację o prawidłowym segregowaniu odpadów.
Ulotka przypomina zasady segregowania odpadów na 5 frakcji, a także wskazuje czego nie można wrzucać do pojemników.
Dodatkowo znajdziemy na niej wskazówkę, gdzie należy oddać odpady wielkogabarytowe, elektroodpady czy inne nietypowe odpady np. zużyte opony czy przeterminowane leki.
Informacja zawiera adresy Gratowisk oraz informacje o Gratowozie.
Ulotka dostępna jest tutaj. Zachęcamy do zapoznania się i wspólnego dbania o porządek.

 

Dbajmy o naturę! Zachęcamy do bycia eko

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald" w Poznaniu zachęca do korzystania z EBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta), to szybki sposób na automatyczne zapoznanie się z bieżącym stanem swoich rozliczeń czynszowych, a także uzyskanie istotnych informacji dla członków Spółdzielni. Dokładne informacje znajdziecie Państwo w zakładce: EBOK.

Jednocześnie przypominamy o możliwości rezygnacji z otrzymywania drukowanej książeczki opłat za używanie lokalu. Jeśli płatności za czynsz dokonujecie Państwo przelewem bankowym zachęcamy do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do Zarządu, Administracji Osiedla lub wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. odpowiedniego wniosku - druk nr 18

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald" w Poznaniu uprzejmie informuje, że zwróciła się do dostawcy energii cieplnej Veolia Energia Poznań S.A. o dokonanie z dniem 4 października 2023 r. uruchomienia centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach będących w zasobach Spółdzielni. 

Przygotowanie do sezonu grzewczego 2023/24

W związku z rozpoczętymi przygotowaniami do zbliżającego się sezonu grzewczego, Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Grunwald” w Poznaniu zwraca się z prośbą do wszystkich lokatorów o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych przy wszystkich grzejnikach w mieszkaniu. Zawory powinny zostać w tej pozycji do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek przecieku lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji c.o. prosimy o powiadomienie Działu Technicznego danego Osiedla.

Informacja od Inea Sp. z o.o. dotycząca części umów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje, że Spółdzielnia otrzymała od Inea Sp. z o.o. informację dotyczącą konieczności aktualizacji części umów na świadczenie usług telewizyjnych. Z informacji tej dowiadujemy się, że w najbliższym czasie niektórzy z Państwa otrzymają pismo powiadamiające o rozwiązaniu umowy zawartej na dotychczasowych warunkach. Po otrzymaniu takiego listu należy skontaktować się z Inea w celu ewentualnego podpisania umowy na nowych warunkach.

 

pismo inea-1

 


 

Petycja - odpowiedź MKiŚ

 

Szanowni Państwo,
 
Niniejszym publikujemy odpowiedź na petycję w sprawie wprowadzenia przepisów prawnych w zakresie pułapu rekompensowanych cen ciepła sieciowego dla odbiorców mieszkaniowych, skierowaną do pani minister Anny Moskwa – Ministerstwo Klimatu i Środowiska dnia 24.04.2023 r.
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
   Grunwald" w Poznaniu
odpowiedz mkis

 

Ulga termomodernizacyjna w PIT

 

Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem dedykowanym właścicielom oraz współwłaścicielom domów jednorodzinnych.

 

ulga termo

Podziękowanie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Podziękowanie dla Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 

zr sm

Zmiana taryf dla ciepła sieciowego

Informujemy, że od 1 maja 2023 roku Veolia Energia Poznań S.A. wprowadziła nowe taryfy dla ciepła sieciowego, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wzrost kosztów zakupu ciepła sieciowego wynosi ok. 4,8%.
Wyżej wymienione taryfy zmieniają zatwierdzone i opublikowane w grudniu 2022 roku taryfy, które miały obowiązywać od dnia 1 maja 2023 roku z efektem obniżającym koszty zakupu ciepła sieciowego o ok. 20 %. Niestety, w połowie kwietnia br., krótko przed wejściem ich w życie, taryfy te zostały zmienione wprowadzając podwyżkę opisaną powyżej.
Nowe ceny i stawki opłat (netto) obowiązujące od 1 maja 2023 roku dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

 

 taryfy veolia 2023

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald" w Poznaniu zdecydowała o nie podnoszeniu opłat/zaliczek na centralne ogrzewanie i utrzymaniu ich na obecnym poziomie, konieczne jednak będzie wprowadzenie od 1 lipca 2023 r. stosownych zmiany w opłatach/zaliczkach za przygotowanie CWU (ciepłej wody użytkowej).
    Jednocześnie aby możliwie zminimalizować niezależny od Spółdzielni wzrost kosztów centralnego ogrzewania Zarząd podjął decyzję o obniżeniu współczynnika prognozowanych warunków pogodowych z 15% na 10%. Nowa wysokość współczynnika zostanie uwzględniona podczas ustalania zaliczek/opłat przy rozliczeniach kosztów c.o. dokonywanych po 1 lipca 2023 roku.

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

notatka-terminale

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje o zakończeniu z dniem 19 maja 2023 r. ogrzewania wszystkich budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2023

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w kwietniu 2023 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach w dniach 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 kwietnia 2023 r. zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 555 członków i pełnomocników członków, tj. 3,64% Członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały rozpatrzone, uchwały podjęte, wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 4 maja 2023 r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący, sekretarze danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


Czytaj więcej...

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ.

 

swiadectwo char energ

Petycja - informacja

 

Szanowni Państwo,

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. zebrane Petycje w sprawie rekompensaty za ciepło systemowe zostały spakowane i wysłane Pocztą Polską do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie. Łącznie zebraliśmy 1870 podpisów pod petycją.

 

W tym miejscu pragniemy podziękować Państwu za tak wielkie zainteresowanie petycją oraz za zebrane podpisy.

O ewentualnych działaniach Ministerstwa będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

 

                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                          Grunwald" w Poznaniu

 

Więcej artykułów…

 1. Wielkopolska: do urzędów skarbowych wpłynęło już milion PIT-ów za 2022 rok
 2. Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
 3. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
 4. Petycja
 5. Informacja o stawkach za C.O.
 6. Komunikat dotyczący podatku PIT
 7. Veolia taryfa CO
 8. Ogłoszenie o przetargu - ul. Arciszewskiego 29/43
 9. Komunikat w sprawie oświadczeń dot. limitu zużycia energii elektrycznej
 10. Ogłoszenie o przetargu - ul. Pogodna 60/13
 11. Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023
 12. Zbiórka elektrycznych śmieci
 13. Nowe taryfy za co i cwu
 14. Lokale biurowe przy ul. Kaczej 17 do wynajęcia
 15. Komunikat dot. deklaracji CEEB
 16. Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 17. Komunikat
 18. Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022
 19. Komunikat
 20. Nowa taryfa dla ciepła sieciowego od 1 lipca 2021 roku
 21. Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online
 22. Informacja
 23. Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 24. Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
 25. Informacja dot. Klubów Osiedlowych
 26. Poradnik "6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa"
 27. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 28. Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów
 29. Zakupy dla seniorów
 30. Komunikat
 31. Komunikat
 32. Przebudowa Rynku Łazarskiego
 33. Jak segregować odpady
 34. Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych
 35. Informacja dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 36. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2019r.
 37. Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu
 38. Komunikat dot. zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy
 39. Czad, niewidoczny zabójca
 40. Warto segregować odpady
 41. Wyższe kary za brak segregacji śmieci
 42. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
 43. Rozpoczęto sezon grzewczy 2018/2019
 44. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2018r.
 45. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
 46. Ubezpiecz mieszkanie z Uniqą
 47. Informacja BGK dotycząca przekształceń praw do lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
 48. 60 lat działalności Spółdzielni
 49. Przestroga
 50. Przerwa w dostawie energii cieplnej