Get Adobe Flash player

Wymiana wodomierzy - legalizacja

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje o koniecznej,
okresowej wymianie wodomierzy.

 

- ul. Galileusza 5 A         09.07.2020 r.     8.00 - 19.00
- ul. Galileusza 5 B 10.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Galileusza 5 C 13.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Galileusza 5 D 14.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Galileusza 5 E 15.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Galileusza 5 F 16.07.2020 r. 8.00 - 19.00

 

Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.
Ekipy montujące nie pobierają jakichkolwiek opłat!!!

 

Monter nr tel.  664 688 116

 

Wymiana wodomierzy - legalizacja

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje o koniecznej,
okresowej wymianie wodomierzy.

 

- ul. Newtona 6 A        06.07.2020 r.     9.00 - 17.00
- ul. Newtona 6 B 07.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Newtona 6 C 08.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Newtona 6 D 09.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Newtona 6 E 10.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Newtona 6 F 13.07.2020 r. 9.00 - 17.00

 

Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.
Ekipy montujące nie pobierają jakichkolwiek opłat!!!

 

Kierownik robót: nr tel. 500 214 315

 

Wymiana wodomierzy - legalizacja

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje o koniecznej,
okresowej wymianie wodomierzy.

 

- ul. Jawornicka 11 A ( m. 1 - 23 )      29.06.2020 r.      8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 11 A ( m. 24-46 )  30.06.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 11 B ( m. 1 - 23 ) 01.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 11 B ( m. 24-46 ) 02.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 13 A ( m. 1 - 23 )      03.07.2020 r.      8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 13 A ( m. 24-46 ) 06.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 13 B ( m. 1 - 23 ) 07.07.2020 r. 8.00 - 19.00
- ul. Jawornicka 13 B ( m. 24-46 ) 08.07.2020 r. 8.00 - 19.00


Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.
Ekipy montujące nie pobierają jakichkolwiek opłat!!!

 

Kierownika robót: nr. tel. 664 688 116

 

Wymiana wodomierzy - legalizacja

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje o koniecznej,
okresowej wymianie wodomierzy.

 

- ul. Jugosłowiańska 52 A       26.06.2020 r.     9.00 - 17.00
- ul. Jugosłowiańska 52 B 29.06.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Jugosłowiańska 52 C 30.06.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Jugosłowiańska 52 D 01.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Jugosłowiańska 52 E 02.07.2020 r. 9.00 - 17.00
- ul. Jugosłowiańska 52 F 03.07.2020 r. 9.00 - 17.00

 

Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.
Ekipy montujące nie pobierają jakichkolwiek opłat!!!

 

Kierownik robót: tel. 500 214 315

 

Plan remontów Osiedla im. M. Kopernika na 2020 rok

plan remontow ow4 2020

Miejsca postojowe Grunwaldzka 224-226

 

Administracja Osiedla im. M. Kopernika

uprzejmie zawiadamia użytkowników miejsc postojowych

przy ul. Grunwaldzkiej 224-226, o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług całodobowego dozoru hal garażowych. Komisja przetargowa z otrzymanych 12 ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

KONSORCJUM Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie

BIURO OCHRONY A-Z z Suchego Lasu.

W związku z powyższym opłata za dozór 1 m2 miejsca postojowego będzie wynosiła 5,28 zł netto/miesiąc.

Nowa stawka będzie obowiązywać od dnia 01.05.2019 r.

Szczegółowe zawiadomienie o wysokości opłat za miejsce postojowe otrzymacie Państwo do końca kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie dot. Ochrony i Monitoringu hali garażowej

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

zaprasza do składania ofert na

 

Ochronę Fizyczną i Monitoring Wizyjny

 

pomieszczeń hali garażowej w podpiwniczeniu budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 224-226 w Poznaniu. 

 

ogoszenie dot. ochrony hali garaowej        specyfikacja istotnych warunkw zamwienia hala garaowa

Światłowody w mieszkaniu

Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu przypomina, że każdy użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest otrzymać pisemną zgodę tut. Administracji na podłączenie światłowodów do lokalu, w celu określenia sposobu przebiegu instalacji przez klatkę schodową.  

 

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego i datę montażu ze stosownym wyprzedzeniem, w celu określenia bezpośrednio w dniu instalacji montażystom danego operatora sposobu instalacji przez tut. Dział Techniczny Administracji Osiedla im. M. Kopernika, ul. Galileusza 8 w Poznaniu.

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu przekazuje poniżej

Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni klauzule informacyjne o przetwarzaniu

danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Nie wymaga ona kontaktowania się ze Spółdzielnią.

 

klauzule 

Informacja dot. centralnego ogrzewania

 
Informacja dotycząca okresu rozliczeniowego budynków z tytułu kosztów centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...