Komunikat w sprawie oświadczeń dot. limitu zużycia energii elektrycznej

 

 

komunikat - limit

Dyżury członków Rady Osiedla

 

              D Y Ż U R Y


Członków Rady Osiedla im. M. Kopernika pełnione
są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

w godz. 15.oo – 16.oo

w klubie osiedlowym „Kopernik” przy ul. Galileusza 8


    05 grudzień 2022r. – p. Olech Wilczyński

 

Zbiórka śmieci elektrycznych

 

Administracja Osiedla im. M. Kopernika informuje, że w ramach projektu „Elektryczne śmieci” dostępna jest usługa dla mieszkańców, która ułatwi pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zepsutą lodówkę, telewizor czy nieużywany piekarnik będzie można w łatwy i bezpieczny oddać. Lokalizacje punktów odbioru podlegają obecnie konsultacjom. Ponadto można zgłosić odbiór sprzętu poprzez wejście na stronę internetową lub przez infolinię 572 102 102 oraz ponieść koszt wyłącznie usługi logistycznej.

Szczegóły na stronie internetowej https://elektrycznesmieci.pl/oddaj-duze-elektryczne-smieci-online/

Jak załatwić sprawę


Administracja Osiedla im. M. Kopernika, informuje, że:


udzielaniem informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych,

przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni,

potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

ustanawianiem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w związku ze śmiercią członka lub rezygnacją z członkostwa,

-  zamianami spółdzielczych praw do lokali,

wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym oraz niezbędnych do założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz innych zaświadczeń zgodnie z życzeniem członka Spółdzielni,

kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności.


zajmuje się Dział członkowsko – mieszkaniowy, który przyjmuje interesantów w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21, pok. 812, VIII piętro w:


poniedziałek: 12:00 - 16:30

wtorek, środę, czwartek: 10:00 - 14:00

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 61 6474 341 – 344).

170 punktów dystrybucji jodku potasu

Szanowni Państwo,

 

poniżej informacja o dystrybucji jodku potasu po otrzymaniu sygnału z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - czyli dopiero w przypadku realnego zagrożenia.

 

https://epoznan.pl/news-news-133468-w_poznaniu_bedzie_170_punktow_dystrybucji_jodku_potasu_co_robic_w_sytuacji_zagrozenia?fbclid=IwAR3dh2Ab0TnxRFAI7t8JuOyNpvSpCVZf1SqmH3U3CEwzSfgMRKA0m7cubjk

 

 

Początek sezonu grzewczego

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że 19 września 2022 r. rozpoczęto dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (początek sezonu grzewczego).

 

Komunikat Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu

Szanowni Mieszkańcy,

 

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Poznaniu przypomina, że Klatka schodowa to nie graciarnia – nie utrudniaj ewakuacji.


 Na klatce schodowej nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów palnych:

- szaf, krzeseł, stołów ,dywanów
- regałów, kartonów, sprzętu AGD, wózków dziecięcych.

 

Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np.: rowerów, hulajnóg, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.
306131792 450254043818229_4132318654477552905_n

 

 

Przygotowanie do sezonu grzewczego

Administracja Osiedla im. M.Kopernika zwraca się z prośbą o maksymalne otwarcie zaworów termiostatycznych celem uzupełnienia zładu centralnego ogrzewania do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.  


Jednocześnie informujemy, że do dnia 16.09.2022 r. będzie możliwe spuszczenie wody z pionów centralnego ogrzewania. 

Przerwa w dostawie wody

komunikat-1

Komunikat dotyczący dodatku węglowego

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego (Veolia Energia Poznań S.A.)  w związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy naszych mieszkańców.

Wyłączenie instalacji gazowej

komunikat gaz keplera-1

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu informuje, że zgodnie z artykułem 27g. 1. Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" złożyła wymagane deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


W związku z powyższym mieszkańcy naszego Osiedla nie składają ww. deklaracji.