Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Początek sezonu grzewczego

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że 19 września 2022 r. rozpoczęto dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (początek sezonu grzewczego).

 

Komunikat Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu

Szanowni Mieszkańcy,

 

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Poznaniu przypomina, że Klatka schodowa to nie graciarnia – nie utrudniaj ewakuacji.


 Na klatce schodowej nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów palnych:

- szaf, krzeseł, stołów ,dywanów
- regałów, kartonów, sprzętu AGD, wózków dziecięcych.

 

Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np.: rowerów, hulajnóg, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.
306131792 450254043818229_4132318654477552905_n

 

 

Przygotowanie do sezonu grzewczego

Administracja Osiedla im. M.Kopernika zwraca się z prośbą o maksymalne otwarcie zaworów termiostatycznych celem uzupełnienia zładu centralnego ogrzewania do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.  


Jednocześnie informujemy, że do dnia 16.09.2022 r. będzie możliwe spuszczenie wody z pionów centralnego ogrzewania. 

Przerwa w dostawie wody

komunikat-1

Komunikat dotyczący dodatku węglowego

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego (Veolia Energia Poznań S.A.)  w związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy naszych mieszkańców.

Wyłączenie instalacji gazowej

komunikat gaz keplera-1

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu informuje, że zgodnie z artykułem 27g. 1. Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" złożyła wymagane deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


W związku z powyższym mieszkańcy naszego Osiedla nie składają ww. deklaracji.

Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

komunikat zrsmrp-1

Rozliczenia za zużycie wody

 

Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu przypomina, że od 2022r. rozliczenia za zużycie wody będą wykonywane raz do roku. Okres rozliczeniowy będzie przypadał po zakończeniu miesiąca wskazanego w poniższym wykazie.

Lp.

Adres nieruchomości

Miesiąc

1

Galileusza 12 A-C

kwiecień

2

Galileusza 2 A-J

kwiecień

3

Galileusza 1AB

kwiecień

4

Keplera 4 A-J

kwiecień

5

Keplera 8 A-C

kwiecień

6

Newtona 12 A-C

kwiecień

7

Newtona 16 AB

kwiecień

8

Newtona 4 A,B

maj

9

Jawornicka 7A-F

maj

10

Jawornicka 15 A-D

maj

11

Przepiórcza 21-39

maj

12

Galileusza 5 A-F

czerwiec

13

Jawornicka 11 A,B

czerwiec

14

Jawornicka 13 A,B

czerwiec

15

Jugosłowiańska 44 A-F

czerwiec

16

Jugosłowiańska 54 A-H

czerwiec

17

Galileusza 6 A,B

lipiec

18

Galileusza 4 A-F

lipiec

19

Grunwaldzka 224-226

lipiec

20

Jawornicka 5A-D

lipiec

21

Jugosłowiańska 52 A-F

lipiec

22

Keplera 3 A-C

lipiec

23

Newtona 6 A-F

lipiec

24

Świebodzińska 1-3

lipiec

25

Newtona 1 A-J

sierpień

26

Newtona 3 A,B

sierpień

27

Newtona 8 A,B

sierpień

28

Promienista 164 A,B

sierpień

29

Promienista 166 A,B

sierpień

30

Dobrodzieńska 3-15

wrzesień

31

Keplera 6 A-C

wrzesień

32

Jugosłowiańska 48 A,B

wrzesień

33

Międzyborska 2-28

wrzesień

34

Międzyborska 43-51

wrzesień

35

Międzyborska 55-73

wrzesień

36

Pogorzelska 2-24

wrzesień

37

Raszkowska 1-21

wrzesień

 

 

 

Akty wandalizmu

 

Szanowni Państwo,

                      

informuję, że w związku ze zwiększoną ilością dewastacji i czynów chuligańskich, które miały miejsce z 17 na 18 maja 2022r. a dotyczyły przebijania opon w samochodach osobowych w rejonie ul. Galileusza 2 i ul. Jawornickiej wystosowane zostało pismo do  Komendanta Komisariatu Policji Poznań - Grunwald z prośbą o zwiększenie ilości patroli na terenie naszego Osiedla. Jednocześnie przypominam o konieczności indywidualnego zgłaszania uszkodzeń pojazdów na policję. 

Proszę również Państwa o zwiększenie czujności i obserwację najbliższego otoczenia pod kątem ewentualnych aktów wandalizmu oraz zgłaszanie niepokojących zachowań na policję.

 

 Przebita Opona - Zdjęcia i ilustracje - iStock

 

https://epoznan.pl/news-news-129088-wandal_uszkodzil_kilkanascie_aut_przy_jawornickiej

Koniec sezonu grzewczego

                             

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że 11 maja 2022 r. została zakończona dostawa ciepła na potrzeby  centralnego ogrzewania ( koniec sezonu grzewczego ).

 

PRZEGLĄDY GAZOWE 2022

 

TERMINY KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEWODÓW KOMINOWYCH 2022 r.

 

Kliknij tu: Przeglądy 2022