Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu informuje, że zgodnie z artykułem 27g. 1. Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" złożyła wymagane deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


W związku z powyższym mieszkańcy naszego Osiedla nie składają ww. deklaracji.