Podstawa prawna działania spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000043668, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy.

 

Podstawa działania Spółdzielni

* Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1560)

* Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1222)

* Statut Spółdzielni