Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w częściach, spośród członków Spółdzielni na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2023 - 2026.

 

Skład Rady Nadzorczej
1.
 Baranowski Dariusz  przedstawiciel Osiedla Raszyn
2.
 Czajka Helena  przedstawiciel Osiedla Łazarz
3.
 Fabiś Krzysztof

 przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika

4.
 Gierszewska Ludomiła  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
5.
 Ignaszak Maria  przedstawiciel Osiedla Łazarz
6.

 Kuleczka Miron

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
7.
 Kurowska Mirosława  przedstawiciel Osiedla Raszyn
8.
 Łazarz Maria  przedstawiciel Osiedla Łazarz
9.
 Maj Magdalena  przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
10.

 Rybczyński Paweł

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
11.

 Skoniecka-Pawłowska

 Małgorzata

 przedstawiciel Osiedla Raszyn
12.
 Smorawińska Urszula  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
13.
 Sokołowski Franciszek  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
14.
 Stanisz Lidia  przedstawiciel Osiedla Raszyn
15.
 Szłapiński Andrzej  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
16.
 Szwagrzyk Agnieszka  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
17.
 Trzebiński Paweł  przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
18.

 Wojtkowiak-Sabała

 Małgorzata

 przedstawiciel Osiedla Łazarz

 

 

Prezydium Rady Nadzorczej
1.

 Andrzej Szłapiński

 przewodniczący
2.

 Małgorzata

 Skoniecka-Pawłowska

 z-ca przewodniczącego
3.

 Maria Ignaszak

 sekretarz

4.

 Krzysztof Fabiś

 przewodniczący

 Komisji Rewizyjnej

5.

 Małgorzata

 Skoniecka-Pawłowska

 przewodnicząca

 Komisji Gospodarki

 Zasobami Mieszkaniowymi

6.

 Miron Kuleczka

 przewodniczący

 Komisji Inwestycyjnej

7.
 Maria Łazarz

 przewodnicząca

 Komisji Społeczno-

 -Samorządowej

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
 Krzystof Fabiś  przewodniczący
2.
 Maria Ignaszak  sekretarz
3.  Urszula Smorawińska  członek
4.
 Magdalena Maj  członek
5.  Lidia Stanisz  członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.

 Małgorzata

 Skoniecka-Pawłowska

 przewodnicząca
2.
 Ludomiła Gierszewska  sekretarz
3.

 Małgorzata

 Wojtkowiak-Sabała

 członek
4.
 Paweł Trzebiński  członek

 

Komisja Inwestycyjna
1.
 Miron Kuleczka  przewodniczący
2.
 Dariusz Baranowski  sekretarz
3.
 Franciszek Sokołowski  członek

 

Komisja Społeczno - Samorządowa
1.
 Maria Łazarz  przewodnicząca
2.  Paweł Rybczyński  sekretarz
3.  Helena Czajka  członek
4.  Mirosława Kurowska  członek
5.  Agnieszka Szwagrzyk  członek

 

 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni został wybrany podczas posiedzenia plenarnego w dniu 8 maja 2023r. Andrzej Szłapiński.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Grunwaldzkiej 21, VII piętro, pokój 710, w pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. od 15:30 do 16:30 (z wyjątkiem lipca).

Sekretariat Rady Nadzorczej tel. 61 6474 316.