Rady Osiedli

W strukturze organizacyjnej Spółdzielni działają następujące Rady Osiedli: ŁAZARZ, RASZYN, IM. CYRYLA RATAJSKIEGO I IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, w skład Rad Osiedli: Łazarz i im. C. Ratajskiego wchodzi po 14 członków, a w skład Rad Osiedli: Raszyn i im. M. Kopernika po 15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i gospodarczym przez części Walnego Zgromadzenia na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2019 - 2022.

 

 

RADA OSIEDLA ŁAZARZ

Prezydium Rady Osiedla
1.
Wojciech Wośkowiak przewodniczący Rady Osiedla
2.
Maria Łazarz z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Helena Czajka sekretarz Rady Osiedla
4.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Małgorzata Wojtkowiak - Sabała przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Jerzy Babiak przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Andrzej Grzybowski członek
8.
Izabela Hermanowska członek
9.
Maria Ignaszak członek
10. Bogumiła Kalińska członek
11.
Tomasz Rybacki członek
12.
Iwona Świechowska członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący
2.
Iwona Świechowska sekretarz
3.
Maria Łazarz członek
4.
Tomasz Rybacki członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Małgorzata Wojtkowiak - Sabała przewodnicząca
2.
Helena Czajka sekretarz
3.
Andrzej Grzybowski członek
4.
Wojciech Wośkowiak członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Jerzy Babiak przewodniczący
2.
Izabela Hermanowska sekretarz
3. Bogumiła Kalińska członek
4.
Maria Łazarz członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Helena Czajka

przewodnicząca

sekretarz

2.
Bogumiła Kalińska członek
3.
Maria Ignaszak członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla Łazarz przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kl.Potockiej 37 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 61 6474 280).


 

 

RADA OSIEDLA RASZYN

Prezydium Rady Osiedla
1.
Małgorzata Skoniecka
- Pawłowska
przewodnicząca Rady Osiedla
2.
Dariusz Baranowski

z-ca przewodniczącej Rady Osiedla

3.
Mirosława Maćkowiak sekretarz Rady Osiedla
4.
Mirosława Kurowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Wojciech Kubiński przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Iwona Cabaj przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Adam Adamski członek
8.
Mikołaj Brabletz członek
9.
Wojciech Dolski członek
10. Piotr Gembicki członek
11.
Aleksandra Jankowiak członek
12.
Walerian Majchrzak członek
13.
Przemysław Michalak członek
14.
Tomasz Mielęcki członek
15.
Zbigniew Nowicki członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Mirosława Kurowska przewodnicząca
2.
Mirosława Maćkowiak sekretarz
3.
Zbigniew Nowicki członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Wojciech Kubiński przewodniczący
2.
Mikołaj Brabletz sekretarz
3.
Piotr Gembicki członek
4.
Walerian Majchrzak członek
5.
Przemysław Michalak członek
6.
Tomasz Mielęcki członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Iwona Cabaj przewodnicząca
2.
Adam Adamski sekretarz
3. Mikołaj Brabletz członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Mirosława Maćkowiak przewodnicząca
2. Aleksandra Jankowiak sekretarz
3. Dariusz Baranowski członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla Raszyn przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rynarzewskiej 9 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 17:00 do 18:00 (tel. 792 111 680).


 

 

RADA OSIEDLA IM. C. RATAJSKIEGO

Prezydium Rady Osiedla
1.
Miron Kuleczka przewodniczący Rady Osiedla
2.
Danuta Fiałkowska z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Paweł Rybczyński

sekretarz Rady Osiedla,                                     

przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej

4.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Paweł Trzebiński przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Pozostali członkowie Rady Osiedla
6.
Jadwiga Bulmańska członek
7.
Stanisław Dziechciarz członek
8.
Ryszard Dzierla członek
9. Magdalena Maj członek
10.
Hanna Majchrzak członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca
2.
Ryszard Dzierla członek
3. Hanna Majchrzak członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Paweł Trzebiński przewodniczący
2.
Magdalena Maj sekretarz
3.
Danuta Fiałkowska członek
4.
Miron Kuleczka członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Paweł Rybczyński przewodniczący
2.
Jadwiga Bulmańska sekretarz
3. Stanisław Dziechciarz członek
4. Ryszard Dzierla członek
5. Paweł Trzebiński członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca
2.
Danuta Fiałkowska członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. C. Ratajskiego przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 29 A w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 15:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 61 6474 220).


 

 

RADA OSIEDLA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Prezydium Rady Osiedla
1.
Krzysztof Fabiś

przewodniczący Rady Osiedla

2.
Anna Ganowska z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Ryszard Zatoń sekretarz Rady Osiedla
4.
Urszula Smorawińska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Marian Tokarz przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Andrzej Szłapiński przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Ludomiła Gierszewska członek
8.
Jerzy Idzikowski członek
9.
Maria Jakubiak członek
10. Józef Ratajczak członek
11.
Franciszek Sokołowski członek
12.
Agnieszka Szwagrzyk członek
13.
Wacław Taterka członek
14.
Andrzej Urbanowicz członek
15.
Olech Wilczyński członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Urszula Smorawińska przewodniczący
2.
Wacław Taterka sekretarz
3. Anna Ganowska członek
4.
Krzysztof Fabiś członek
5. Ludomiła Gierszewska członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Marian Tokarz przewodniczący
2.
Ludomiła Gierszewska sekretarz
3.
Jerzy Idzikowski członek
4.
Józef Ratajczak członek
5.
Olech Wilczyński członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Andrzej Szłapiński przewodniczący
2.
Ryszard Zatoń sekretarz
3. Maria Jakubiak członek
4. Agnieszka Szwagrzyk członek
5. Andrzej Urbanowicz członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Franciszek Sokołowski przewodniczący
2. Maria Jakubiak sekretarz
3. Ludomiła Gierszewska członek
4. Olech Wilczyński członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. M. Kopernika przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Klubu Kopernik przy ul. Galileusza 8 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 61 6474 271).