Zarząd

Zarząd Spółdzielni kieruje działalanością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Spółdzielni pracuje w następującym składzie:

1.
Joanna Sobolewska Prezes Zarządu Spółdzielni
2.
Adam Antoniewski Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni
3.
Robert Szajek Z-ca Prezesa Zarządu - Gł. Księgowy

Członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Poznaniu, VII ptr., pok. 701, w każdy (roboczy) poniedziałek w godz. od 14:30 do 16:30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.