Get Adobe Flash player

Zarząd

Zarząd Spółdzielni kieruje działalanością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Spółdzielni pracuje w następującym składzie:

1.
Joanna Sobolewska Prezes Zarządu Spółdzielni
2.
Andrzej W. Kłos Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni
3.
Robert Szajek Z-ca Prezesa Zarządu - Gł. Księgowy

Członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Poznaniu, VII ptr., pok. 701, w każdy poniedziałek, w godz. od 14:00 do 17:00.